otsikkoo.jpg

Suomi tarvitsee uuden työreformin


Suomen taloustilanne on valitettavan heikko. Kasvu puuttuu, julkinen talous velkaantuu. Yritysten kilpailukyky ja uskallus investoida ja työllistää ovat heikentyneet. Tämä uhkaa koko hyvinvointivaltion perustaa.

Tarvitaan suuria uudistuksia, jotta Suomi pääsisi taas kestävän kasvun tielle. Ratkaisu on uusi työreformi, joka on monen uudistuksen summa.

Tarvitaan yrittäjyysreformi, joka parantaa merkittävästi yrittäjyyden edellytyksiä Suomessa. Se on kautta linjan – koulutuksen ja usean lainsäädännön keinoin – tapahtuvaa yrittäjyyden edistämistä.

Tarvitaan sopimisreformi, joka siirtää työehtojen sopimista työpaikoille, jotta työtä olisi enemmän ja tuottavuus paranisi. Se vaatii luottamuksen vahvistamista yrityksissä ja ajattelutavan muutosta järjestöissä. Pitää uskaltaa kysyä, onko yleissitovuusjärjestelmä enää kestävä ja korvattavissa paikallisen sopimisen mallilla, joka turvaisi työpaikat ja yritysten menestymisen mahdollisuudet. Jos paikalliseen sopimiseen ei kyetä, tarvitaan perälautamalli turvaamaan kohtuulliset työolot ja –edut. Sopimisreformin osa ovat työttömyysturvan uudistukset, jotka tekevät työn vastaanottamisesta aina kannattavaa.

Tarvitaan pääomareformi, joka turvaa yritysten oman pääoman, kun vierasta pääomaa on entistä vaikeampi saada. Pääomareformi tarkoittaa muun muassa perheyritysten sukupolven vaihdosten tukemista, pörssilistausten helpottamista, joukkovelkakirjamarkkinoiden ja joukkorahoituksen edistämistä ja valtion taseen käyttämistä pk-yritysten hyväksi. Se tarkoittaa eläkekassojen ja –säätiöiden sekä henkilöstörahastojen toiminnan edistämistä, työeläkejärjestelmän keskittämisen torjumista ja kansankapitalismia, jossa esimerkiksi joku valtionyhtiö tai keskeinen infran osa yksityistetään suoraan suomalaisille.

Uusi työreformi on realistinen mahdollisuus. Se on tehtävissä yrittäjyys-, sopimis- ja pääomareformien kautta. Se tervehdyttäisi Suomen talouden ja tekisi Suomesta taas kerran menestyvän kansakunnan, jossa voidaan harjoittaa reilua yhteiskuntapolitiikkaa.

uutiskirje.jpgkirja.jpg