otsikkoo.jpg

Läänit takaisin

Hallitus selvittää paraikaa valtion aluehallinnon kehittämistä. Valtion keskus- ja aluehallinnon rakennetta pohditaan ns. Virsu-hankkeessa. Esillä on mm. aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä TE-toimistojen asema. Vahvana vaihtoehtona on näiden yhdistäminen joko yhteen valtakunnalliseen tai alueellisiin virastoihin.

Valtion aluehallinnon uudistaminen on tarpeen. Nykymalli ei ole tehokas eikä kansalaisen kannalta selkeä. Hämminkiä aiheuttavat paitsi eri virastojen roolit ja rajat myös aluejako, joka on liian erilainen eri toiminnoilla. On järkevää yhdistää aluehallintoa yhteen ja nähdä koko julkinen hallinto enemmän yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena.

Kannatan valtion toimintojen kokoamista alueellisiin virastoihin, joita voisi olla Suomessa noin kymmenen, jotta alueellinen osaaminen on riittävää ja palvelut saatavilla läpi maan. Olisi hyvä, jos aluerajat vastaisivat vaalipiirejä. Virastoja voisi kutsua lääneiksi ja niiden vetäjiä maaherroiksi.

Samaan aikaan on syytä vahvistaa maakuntia alueellisina kehittämisorganisaatioina ja siirtää niille valtiolta alueellisia kehittämistehtäviä. Maakuntien määrää voisi vähentää siten, että niitä olisi yhtä paljon kuin uusia läänejä. Niiden rajojen olisi hyvä vastata uusien läänien rajoja. Maakuntahallinnon voisi valita vaaleissa esimerkiksi eduskunta- tai kuntavaalien yhteydessä.

uutiskirje.jpgkirja.jpg